NÆSTU OPIN HÚS

43.000.000 kr.
178 m2
Hafnarstræti, 600 Akureyri
Fjölbýli 5 herb.
28 Sep 16:30-17:30
25.000.000 kr.
82 m2
Tjarnarlundur, 600 Akureyri
Fjölbýli 3 herb.
2 Oct 16:30-17:30

Kortavefsjá

Fasteignasalan Byggð

Á vefsíðu Fasteignasölunnar Byggðar er hægt að skoða upplýsingar um þær eignir sem eru á söluskrá. Söluskráin á vefnum er uppfærð daglega, svo ávallt er tryggt að hægt sé að ganga að nýjustu upplýsingum vísum.

Einnig er hægt að nálgast ýmsar grunnupplýsingar fyrir þá sem eru að hugleiða fasteignaviðskipti og tengingar eru á nokkra gagnlega vefi.

Fasteignasalan Byggð var upphaflega starfrækt undir nafni Málflutningsskrifstofu Gunnars Sólnes hrl. frá 1973 - 1976 frá þeim tíma undir nafni Fasteignasölunnar Strandgötu 1 á Akureyri til ársins 1984 og undir nafninu Fasteignasalan Brekkugötu 4 á Akureyri til ársins 1988 en síðan undir nafninu Fasteignasalan Byggð.